takaisin

Ämmässuon alueen toiminnot ja suunnitelmat


Nykyiset toiminnot (ruskeat alueet)
1 YTV, kaatopaikka
2 YTV, biojätteen kompostointilaitos ja jälkikypsytys
3 YTV, lietteen kompostointikenttä
4 Rakentajien Ekopark Oy, rakennusjätteiden käsittelylaitos
5 Espoon kaupungin uusi romuautovarasto
6 Ämmässuontien maankaatopaikka
7 Kulmakorven maankaatopaikka
8 Jersanmäen louhinta-alue
9 Hyvinkään Tieluiska Oy, mullan valmistus ja kantojen murskaus
10 Rudus Asfaltti Oy, asfalttiasema
12 Nurmijärven Betoni Oy, betoniasema
13 Motocross-rata
14 Polttoaineen jakelupiste

Suunnitellut toiminnot (punaiset alueet)
15 YTV:n sekajätteen käsittelylaitos, YVA:ssa tarkasteltu vaihtoehtoalue 2
16 YTV:n loppusijoitus- ja jätejakeiden varastointialueen laajennus
17 YTV:n kaatopaikkakaasua käyttävä voimalaitos
18 Ämmässuon biojätteiden jälkikompostointihalli
19 YTV:n pilaantuneiden maiden käsittelylaitos
20 YTV:n lievästi pilaantuneiden maiden välivarastointialue
21 Espoon kaupungin uusi maankatopaikka, YVA:ssa tarkasteltu vaihtoehtoalue 1
23 Pääkaupunkiseudun energialaitosten tuhkan kaatopaikka, YVA:ssa tarkasteltu vaihtoehtoalue 2
24 Moottoriurheilualue ja karting-rata
25 Muut varasto- ym. toiminnot
26 Kulmakorven asemakaava-alue (punaisella rajattu alue)

sivua päivitetty viimeksi: 18.05.2015