Hankkeet - Rakennusjätteiden käsittelylaitos - Ekopark Oy:

Ekopark Oy

Ekoparkin hakemus ympäristölupapäätöksen muuttamisesta Tulipalo Ekopark Oy:n alueella helmikuussa 2005 Rakentajien Ekopark Oy haki laajennuslupaa. Lupaa ei myönnetty 8.2.2005 YVA-menettely (Uudenmaan ympäristökeskus)

Lupamenettely

sivua päivitetty viimeksi: 18.05.2015