Ämmässuoliikkeen taustasta ja toiminnasta
Ämmässuoliike on useiden yhdistysten ja yksittäisten henkilöiden vapaa ja poliittisesti sitoutumaton kansalaisliike. Liikkeen juuret vievät vuoteen 1997, jolloin yksityiset ihmiset kokoontuivat Arja Alhon kutsumina hänen kotiinsa Kolmperään miettimään Ämmässuon ja sen lähialueiden tilaa. Kesällä 1998 lähialuetta häiritsevien enduro- ja kaatopaikkatoimintojen tiimoilta he alkoivat kartoittaa Ämmässuon ympäristöongelmia ja toimia lähiympäristön heikkenevän kehityksen estämiseksi.

Talvella 1998 yhteystyö jatkui Nuuksion Omakotiyhdistys ry:n silloisen puheenjohtajan Tuula Jaakkolan perustaman formulatyöryhmän parissa. Keväällä 1999 laadittiin Kolmperän Asukasyhdistys ry:n nimissä jätetty lausunto Espoon Ämmässuon ja Kulmakorven maankaatopaikkojen YVA-selostuksesta. Mm. Julius Lassigin panos muodostui merkittäväksi. Kesästä 1999 alkaen Kolmperän Asukasyhdistys ry:n silloisena puheenjohtaja Alho alkoi aktiivisesti hakea yhteistyökumppaneita pienen yhdistyksen vähäisten voimavarojen vahvistamiseksi. Muodostui työryhmä, joka jatkoi vuodesta 2000 alkaen Nuuksion Omakotiyhdistys ry:n piirissä Ämmässuon ympäristötyöryhmänä.

Yhteistyötahojen laajetessa myös Espoon ulkopuolelle ympäristötyöryhmä erkani pian itsenäiseksi Ämmässuon ympäristöryhmäkseen ja alkoi käyttää itsestään Ämmässuoliikkeen nimeä. Ämmässuoliike kokoontui keskimäärin kerran kuussa. Ympäristöyhdistysten myötä liikkeen resurssit vahvistuivat. Espoolainen vaikuttaja Carl Axel Ehrnrooth rikastutti näkemyksillään liikkeen kokouksia. Arvostettavaksi yksityiseksi yhteistyötahoksi muodostui myös Riitta ja Berndt Brunow. Heidän panoksensa Ympäristölakiasiaintoimisto Niemelä & Sario Oy:n kautta terävöitti myös Ämmässuoliikkeen toimintaa.

Ämmässuoliikkeen piirissä ovat kutsuttuina toimineet seuraavat tahot yhteistyön alkamisjärjestyksessä:

Ämmässuoliike on järjestänyt yhteistyötahojensa avulla tiedotustilaisuuksia alueen kehityksestä Espoon ja Kirkkonummen asukkaille ja päättäjille. Kunnallis- ja eduskuntavaalien alla liike on järjestänyt jätepaneeleita Espoon ja Kirkkonummen vaaliehdokkaille. Ämmässuoliike on osallistunut aktiivisesti YVA-ohjaustyöryhmien työskentelyyn ja Ämmässuon sidosryhmäkokouksiin yhteistyötahojensa edustamana. Liike on toiminut alueen asukas- ja ympäristöyhdistysten yhteistyökoordinaattorina. Yhteisesti on kirjoitettu lukuisia kannanottoja Ämmässuon ympäristöä rasittavista hankkeista. Lausunnot, muistutukset ja valitukset on jätetty liikkeen piirissä toimivien yhdistysten nimissä. Lisäksi Ämmässuoliikkeen aktiiviset jäsenet ovat osallistuneet julkiseen keskusteluun pääkaupunkiseudun lehdistön ja radio- sekä tv-haastattelujen välityksellä. Loppuvuodesta 2001 Espoon ympäristöyhdistys ry tarjosi tilansa Ämmässuoliikkeen kokouksiin ja sihteerinsä Susanna Nybomin liikkeen kokoussihteeriksi. Arja Alho toimi Ämmässuoliikkeen puheenjohtajana kesään 2002 saakka, jolloin hän sairautensa vuoksi halusi luopua tehtävästä. Tämän jälkeen puheenjohtajana on jatkanut fil.tri. Aaro Harju vuoteen 2007 saakka, josta lähtien puheenjohtajana on toiminut Kristo Savola. Sihteerinä jatkaa Pirkko Kivimäki.

sivua päivitetty viimeksi: 18.05.2015